מאז פרוץ המלחמה מקיימים JFN מפגשי תוכן לתורמים ברמה השבועית,

 בעמוד זה ריכזנו עבורכם ידע וכלים לנתינה בעת החירום הנוכחית:
מפגשים  |  תקצירים  |  הקלטות  |  כלים לנתינה בחירום  |  הסתכלות רב מגזרית  |  תובנות  

מפגשים

הקלטות