שירותי ייעוץ

שירותי הייעוץ של JFN מספקים ערך מוסף ייחודי לתורמים ישראלים
ופילנתרופים מחו"ל המשקיעים בישראל.

יחד, אנו יוצרים אסטרטגיה פילנתרופית ממוקדת המשקפת את החזון והערכים שלך.

התוצאה: נתינה משמעותית.

קרא עוד

JFN היווה משאב רב ערך בהקמת הקרן המשפחתית שלנו. הייעוץ האישי, והמומחיות הוכיחו שוב ושוב את האמינות המקצועיות והתבונה.

מיקי ליאון, קרן משפחת ליאון
אזור
חברים
לוח
אירועים
כנס הפילנתרופיה
הבינלאומי 2018

כחבר הבורד של ה JFN הבינלאומי וכחבר הקבינט הישראלי אני גאה בעשייה ובהישגים של הארגון, בחלקנו בשיח החברתי ההולך וגדל בישראל ובגשר שאנו מהווים עבור תורמים מכל העולם.
עבורי, המיקוד של JFN ישראל על שיתופי פעולה, דבר שאינו שכיח בעולם הפילנתרופיה, הוא ערך מוסף אשר משנה באופן משמעותי את דרכי הנתינה והעבודה של פילנתרופים ישראלים ובינלאומיים.

אבי נאור

כקרן אנחנו מאמינים מאד בעבודה בשיתוף, בכל תחומי העשייה שלנו. החברות בJFN מאפשרת לצוות המקצועי של הקרן ולי הכרויות רבות והזדמנויות למידה רבות אשר הובילו וממשיכות להוביל לעשייה משמעותית ועבודה יחד עם שותפים.

נעם לאוטמן, קרן לאוטמן

7 מיליארד ש"ח

סך התרומות שהגיעו
למלכ"רים בישראל 2011

התפלגות הכנסות למלכ"רים

50.3%
הכנסות מהממשלה
34%
הכנסות ממכירות, מרכוש ומריבית
11.4%
הכנסות מתרומות
4.3%
הכנסות מהעברות

תרומות

יעדי תרומות

 

התפלגות התרומות ליעדים

20%
מתרומות מיועדות למחקר וחינוך
39%
לרווחה
26%
לתחומים אחרים
15%
לדת

פילנתרופיה

ישנה עלייה של 21% בפילנתרופיה ישראלית בין השנים 2009-2011

 

התפלגות פינלתרופיה של מקורות ישראלים ומחו"ל

41%
פילנתרופיה של ישראלים (5.7 מיליארד ₪)
59%
פילנתרופיה מחו"ל (8 מיליארד ₪)

מקורות מימון

 

 

התפלגות תרומות

73%
ממשקי בית ומעיזבונות
27%
מחברות

טווח תרומה

 

 

התפלגות לפי טווחי תרומה

74%
עד 100,000 ₪
9%
9% 100,000-500,000 ₪
17%
17% מעל 500,000 ₪

עליה של 21% אחוז 

 

 

בפילנתרופיה ישראלית בין השנים 2009-2011

* מתוך סקר פילנתרופיה של ישראלים - מטעם יכולים נותנים והלמ"ס