דמי חבר וזכאות

החברות בארגון פתוחה בפני יחידים וקרנות, התורמים לפחות 25,000 דולרים בשנה למטרות חברתיות. JFN אינו תורם בעצמו ואין לו סדר יום או השתייכות פוליטיים. הארגון אוסר על פנייה ישירה לחברים ופרטי החברים בו נשמרים בחשאיות גמורה.

דמי החבר השנתיים נגזרים מגובה הנתינה השנתית, על פי הפירוט שלהלן:

גובה הנתינה השנתית

דמי החבר לשנה

$25,000-$99,000 $600
$100,000-$499,000 $850
$500,000-$999,000 $1,200
$1,000,000-$2,499,000 $2,500
$2,500,000-$4,999,000 $3,600
$5,000,000-$9,999,000 $8,000
$10 M+  $10,000
$20 M+ $15,000

כל המידע הנוגע לחברים נשמר על ידי JFN בחשאיות מוחלטת ואינו מתפרסם ברבים. בכל שאלה ניתן ליצור קשר עם שרון דואק, מנהלת תחום רישות וקהילה ב- sharon@jfunders.org