שאלות ותשובות

מהו ארגון JFN ?

ה-Jewish Funders Network הינו ארגון בינלאומי שהוקם בשנת 1988 בארה"ב על ידי קבוצה של פילנתרופים יהודים שרצו לעודד פילנתרופיה איכותית על ידי יצירת פלטפורמה של שיתוף, עשייה ולמידה. באמצעות מאגר עצום של ידע הולך וגדל, מחויב JFN להעניק לחברי הארגון את האמצעים המסייעים להם להעצים את הונם האינטלקטואלי, ליצור שיתופי פעולה חדשים ועוצמתיים.

JFN ישראל הוקם במטרה לאפשר לתורמים ובעלי הון ישראלים, אשר הולכים ותופסים חלק מרכזי בפעילות JFN, להחליף רעיונות בנוגע למעורבות הפילנתרופית שלהם ולהרחיב את מעגלי הנתינה בהם הם נמצאים, הן בישראל והן מעבר לים. בנוסף, JFN ישראל משמש כגוף מגשר עבור פילנתרופים מחו"ל המעוניינים להיכנס אל מעגלי ההשפעה החברתית בישראל ו/או להרחיב את פעילותם הפילנתרופית בארץ.


כמה חברים מונה הארגון?

כיום, מונה הארגון מונה כ-1,700 פילנתרופים עצמאיים, מנהלי ונאמני קרנות ברחבי העולם.


מי יכול להצטרף?

החברות בארגון פתוחה בפני יחידים וקרנות, התורמים לכל הפחות 25,000 דולרים בשנה למטרות חברתיות. ארגון JFN אינו תורם בעצמו ואין לו סדר יום או השתייכות פוליטיים. הארגון אוסר על פנייה ישירה לחברים ופרטי החברים בו נשמרים בחשאיות גמורה.


מי הם חברי הארגון?

החברים בארגון מייצגים קהילה מגוונת של תורמים עצמאיים, קרנות ומנהלי קרנות מרחבי העולם.


מדוע כדאי להצטרף ל-JFN?

ישנן סיבות רבות! כנסו ללינק הבא: למה כדאי להצטרף


האם דמי החבר שלי מחושבים לפי התרומות שאני נותן כל שנה למטרות יהודיות, או לפי סך התרומות שלי בשנה?

דמי החבר ב- JFN מחושבים על פי הקצאת תרומות שנתית (ביחס לנכסי הקרן) של התורם היחיד או הקרן המשפחתית. תרומות אלה כוללות את כל סוגי הנתינה, ולא רק תרומות לארגונים התומכים בקהילה היהודית.
לפרטים נוספים, יש לעיין בטופס בקשת ההצטרפות


אני מעוניין לשמור על אלמוניותי. האם הדבר אפשרי?

כל המידע הנוגע לחברים נשמר על ידי JFN בחשאיות מוחלטת ואינו מתפרסם ברבים.


האם דמי החבר בארגון פטורים ממס?

דמי החבר פטורים ממס.

בישראל יש לארגון אישור לפי סעיף 46א' ובארה"ב יש מעמד של מלכ"ר על פי סעיף 501(c)(3).


האם עלי להצטרף לJFN - כתנאי להגשת בקשה לקבלת השלמת תרומה (matching grant) במסגרת תכניות JFN להשלמת תרומות?

כן. כמו כן, מי שעומד בתנאי החברות של JFN אבל עדיין אינו חבר רשאי להגיש בקשה להצטרף כחבר בארגון בעת הגשת הבקשה לקבלת השלמת מענק. ההשתתפות בתכנית השלמת המענקים הינה אחת היתרונות של החברות ב-JFN והושקע בה מאמץ רב, על מנת לעזור לחברי הארגון לייצר נתינה חדשה ואסטרטגית בתחומי עניין ספציפיים.
יחד עם זאת, יש לציין כי החברות בארגון אינה מבטיחה השלמת מענקים. הפרויקט שבגינו מוגשת הבקשה יישקל על פי הכללים החלים על הפרויקט.


האם כחבר JFN אדרש לתרומות מסוימות לארגונים או תחומים מסוימים?

ממש לא. כל אחד תורם כראות עיניו.