תכנית השלמת מענקים לחיזוק וקידום תשתית לימודי המדעים והמתמטיקה (STEM) בישראל

תכנית השלמת מענקים לחיזוק וקידום תשתית לימודי המדעים והמתמטיקה (STEM) בישראל

יוני 29 2017
יתקיים בבית שיתופים, בית יהושע