"לתקן את העולם פירושו לתקן את החינוך"

יאנוש קורצ'אק

תחומי תכן (STEM מדעים, אמנות, אנגלית)

בשנת 2016 חברו יחד קרן סמואלי וקרן ביחד של סטלה ויואל קרסו במטרה לחקור את מסלול הוראת המדעים במדינת ישראל ולהתחקות אחר הפער בין הפוטנציאל הקיים ובין מספר המדענים והמהנדסים בפועל בישראל.

בשיתוף עם שיתופים לקידום החברה האזרחית, נערך מיפוי מקיף של התחום אשר נכתב על ידי לאה לנדמן (קישור לסיכום מנהלים)

ממצאי המחקר הוצגו בכנס בן יומיים שנערך בשיתוף עם קרן ברודקום, קרן סמואלי, קרן ביחד של סטלה ויואל קרסו, שיתופים לקידום החברה האזרחית ו JFN.

STEM Pipeline


קהלי יעד (גיל הרך, יסודי, תיכון, מורים)


השכלה גבוהה/מחקר