נגיעות של חסד מאת חיים דאהן

- דצמבר 19, 2017

ספר מאת חיים דאהן החושף את סיפורו האישי מהילדות בשכונה ד' בבאר שבע, דרך המפגש עם הפרופסור למחשבים אשר שינה את חייו, בדרך לעשייה החברתית. הספר סוקר באופן מקיף את תחום הפילנתרופיה והעשיה החברתית בישראל ובוחן את דרכי ההתמודדות עם האתגרים העיקריים הכרוכים בהקמת מיזם חברתי במטרה לדרבן אחרים להצטרף אל מעגל הנתינה והעשייה החברתית בישראל.

ציטוט נבחר מתוך הספר –
"מידת המעורבות החברתית של האזרחים היא בראש ובראשונה עדות לבריאותה, לחוסנה ולצדקתה של החברה. מעבר להשלכות המעשה החברתי גרידא, במעורבות חברתית אנו מבטאים את מחויבותנו לחברה, ומביעים את חוסר שביעות רצוננו מסדר העדיפויות הלאומי ואת חוסר אדישותנו לפערים ולָאי-שוויון החברתיים. בחברה בעלת מעורבות חברתית גבוהה, לא אדישה ואכפתית, חברה שבה הזעקה לשוויון חברתי אינה נשמעת רק מגרונם של החלשים – הפערים החברתיים יהיו בלתי-נסבלים, וזו חברה שגם תוביל להצבת פתרון מוסרי וצודק בראש סדר העדיפויות הלאומי.
מעורבות חברתית היא במידה רבה המצפון והמצפן של חברה. היא ביטוי לחוסר אדישותנו ולחוסר שביעות רצוננו לעוולות החברתיות הנגרמות בשמנו על-ידי מוסדות המדינה. היא באה לרכך, לתת דגשים, לתקן עיוותים וליקויים, לכוון ולהשלים את פעילות המדינה. להטות שכם, להעלות עוולות למודעות ציבורית, להציע פתרונות חדשניים ולדחוף לאימוצם על-ידי הממשלה. חוזקה של חברה נמדד בדרך שהיא מתייחסת לחלשים שבתוכה…"

מעבר לסיפורו האישי של חיים, נפרש כאן סיפורה של הפילנתרופיה הישראלית מזוית של מי שעמד משני צידי המתרס, זה הנותן וזה המקבל.

קישור להקדמה של הספר

לרכישת הספר באתר ידיעות ספרים