המרכז לחקר החברה האזרחית והפילנתרופיה בישראל, בית הספר לעבודה סוציאלית ולרווחה חברתית ע"ש פאול ברוואלד

- אוקטובר 30, 2017