שירותי ייעוץ

שירותי הייעוץ של JFN מספקים ערך מוסף ייחודי לתורמים ישראלים
ופילנתרופים מחו"ל המשקיעים בישראל.

יחד, אנו יוצרים אסטרטגיה פילנתרופית ממוקדת המשקפת את החזון והערכים שלך.

התוצאה: נתינה משמעותית.

קרא עוד

JFN היווה משאב רב ערך בהקמת הקרן המשפחתית שלנו. הייעוץ האישי, והמומחיות הוכיחו שוב ושוב את האמינות המקצועיות והתבונה.

מיקי ליאון, קרן משפחת ליאון
אזור
חברים
לוח
אירועים
כנס הפילנתרופיה
הבינלאומי 2018

כחבר הבורד של ה JFN הבינלאומי וכחבר הקבינט הישראלי אני גאה בעשייה ובהישגים של הארגון, בחלקנו בשיח החברתי ההולך וגדל בישראל ובגשר שאנו מהווים עבור תורמים מכל העולם.
עבורי, המיקוד של JFN ישראל על שיתופי פעולה, דבר שאינו שכיח בעולם הפילנתרופיה, הוא ערך מוסף אשר משנה באופן משמעותי את דרכי הנתינה והעבודה של פילנתרופים ישראלים ובינלאומיים.

אבי נאור

כקרן אנחנו מאמינים מאד בעבודה בשיתוף, בכל תחומי העשייה שלנו. החברות בJFN מאפשרת לצוות המקצועי של הקרן ולי הכרויות רבות והזדמנויות למידה רבות אשר הובילו וממשיכות להוביל לעשייה משמעותית ועבודה יחד עם שותפים.

נעם לאוטמן, קרן לאוטמן

5.9 מיליארד ש"ח

 

 

סך התרומות שהגיעו
מישראל בשנת 2015

 

פילנתרופיה

ישנה עלייה של 10.3% בפילנתרופיה ישראלית בין השנים 2012-2015

 

התפלגות פינלתרופיה של מקורות ישראלים ומחו"ל

35%
פילנתרופיה של ישראלים
65%
פילנתרופיה מחו"ל

מקורות מימון

 

 

התפלגות תרומות

68%
ממשקי בית ומעיזבונות
27%
מחברות
5%
מעזבונות

טווח תרומה

 

 

התפלגות תרומות ממשקי בית לפי טווחי תרומה

46%
עד 2,000 ש"ח
24%
בין 2,000-20,000 ש"ח
8%
בין 20,000-100,000 ש"ח
22%
מעל 100,000 ש"ח
* מתוך סקר פילנתרופיה של ישראלים - מטעם יכולים נותנים והלמ"ס